DOKTORANTURAYA XARİCİ DİLDƏN QƏBUL İMTAHANLARININ PROQRAMI

E-mail Print PDF
There are no translations available.

İmtahanlar iki proqram əsasında aparılır.
1)    Minimum proqram
2)    Maksimum proqram
Minimum imtahan proqramı
1)    Ali məktəblər üçün olan dərsliklərdən seçilmiş hər hansı bir mətni oxuyub tərjümə etmək, mətnə aid 5-6 sualı xariji dildə yazılı şəkildə vermək;
2)    Ümumi elmi mətndən seçilən parçanı lüğətsiz şifahi tərjümə etmək;
3)     Aşağıdakı mövzular ətrafında danışmaq: «Mənim ixtisasım», «Mənim iş günüm», «Mən və ailəm», «Tərjümeyi-hal», «Azərbayjan», «Bakı» və s.
Bu mövzular üzrə materialları kafedradan götürmək olar.
Minimum proqram ilə qəbul imtahanında ən yüksək qiymət «yaxşı» qiymət ola bilər.
Maksimum imtahan proqramı
1)    İxtisas üzrə xarijdə nəşr olunmuş, iddiaçının özü tərəfindən gətirilmiş və 150 səhifədən az olmayan elmi kitabdan tanış olmayan mətni yazılı tərjümə etmək (2000 işarə);
2)    Həmin kitabdan bir parçanı şifahi oxuyub lüğətsiz tərjümə etmək, mətnə yazılı 3-4 sual vermək;
3)    Aşağıdakı mövzular ətrafında danışmağı bajarmaq: «Mənim ixtisasım», «Mənim iş günüm», «Mən və ailəm», «Tərjümeyi-hal», «Azərbayjan», «Bakı» və s.
Bu proqram «əla» qiymət ala bilən doktorantlar üçün nəzərdə tutulub.
 

GÜNDƏM

Elektron Təhsil


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tourisme/public_html/modules/mod_mainmenu/legacy.php on line 50
ATİ Elektron təhsil mərkəzi

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tourisme/public_html/modules/mod_mainmenu/legacy.php on line 50
Azerbaijan eLearning Center
Elearning
Qiyabi təhsil
Doktorantura

ATİ Məzunlar

Turizm Təlim Mərkəzi